Informasjon

Merk at de viste bildene og opplysningene er fra juni 2013. De viste illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke den faktiske eller aktuelle tilstanden til originalkjøretøyene.

Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du ta kontakt med din Mercedes-Benz forhandler.

> Drivstofforbruk > Påbyggsvennlighet > Lønnsom helhetsløsning

Effektivitet

For bedre effektivitet. Nå og i fremtiden.

Nye Antos ble utviklet spesielt for tung distribusjonstransport. Resultatet: En lastebil som stiller på startstreken med fremtidsorientert, effektiv teknologi og fremragende påbyggsvennlighet. Dessuten: Service- og tjenestetilbud spesielt tilpasset Antos.

Nye Antos ble utviklet spesielt for tung distribusjonstransport. Resultatet: En lastebil som stiller på startstreken med fremtidsorientert, effektiv teknologi og fremragende påbyggsvennlighet. Dessuten: Service- og tjenestetilbud spesielt tilpasset Antos.

For å styrke effektiviteten i tung distribusjonstransport ytterligere tok våre ingeniører og designere under utviklingen av Antos for seg alle aspekter som kan gjøre Antos best mulig rustet for fremtidens utfordringer og samtidig senke kostnadene for deg. I tillegg til de nye førerhusenes avanserte aerodynamikk, reduserte rullemotstand og for eksempel forbruksoptimerte sekundærforbrukere,

bidrar først og fremst de standardleverte Euro VI-motorene samt Mercedes-Benz’ avgassteknologi til det lave forbruket og dermed til den høye effektiviteten til nye Antos. Samtidig imøtekommer Antos også kundenes ønske om transportløsninger med reduserte utslipp av CO2 og partikler.

Dessuten oppfyller den allerede nå kravene i avgassnormen som trer i kraft i 2014 – som standard. Og med partikkelfilteret som er standard, er du også godt forberedt for fremtiden. Således sørger Antos ikke bare for renere luft i bykjerner, den imøtekommer også kundenes ønske om transportløsninger med reduserte utslipp av CO2 og partikler.

Antos' høye effektivitet gjenspeiles også i en påbyggsvennlig konstruksjon. Fordi den ivaretar den høye andelen chassis med forskjellige påbyggsvarienter i tung distribusjonstransport på en spesielt god måte. Ved valg, montering og tilkobling av påbygg samt ved integrering av betjeningselementer og instrumenter. Kort sagt: Alt bidrar til at Antos kan tas i bruk tidligere og mer kostnadsgunstig.

For at du skal kunne utnytte Antos’ tekniske potensial enda bedre, satser vi på en sterkere kobling av lastebil og tjenestetilbud: I den sammenheng satser vi på de ulike service- og tjenestetilbudene spesielt tilpasset nye Antos.

Disse bidrar til spesielt lave totalkostnader og dermed til en spesielt lønnsom helhetsløsning.Her inngår for eksempel bruk av moderne telematikkløsninger, muligheten for serviceavtale, attraktive leasing- og finansieringsbetingelser med garanterte, høye restverdier samt forbruksreduserende opplæringstiltak. I hverdagen innebærer det økt lønnsomhet. Fra første dag.

 1 / 2 

LES MER